Reparationer & garanti

Vi ställer höga krav på vår kvalité samt tillverkning och strävar efter att producera den bästa outdoor utrustningen på marknaden. Vårt mål är att du alltid ska känna dig säker, omhändertagen och nöjd. Vi tar ansvar för om det skulle vara några defekter eller produktionsfel på din Klättermusen-produkt och erbjuder en tre- (3) årig garanti på alla våra produkter. Artiklar som inte längre täcks av garantin eller har skadats vid användning alternativt handhavande fel kan repareras till ett självkostnadspris av 500 SEK per timme – vänligen fyll i dokumentet nedan för utvärdering och för att ge din produkt nytt liv.

Om du köpt din produkt från vår webshop eller någon av våra pop-up butiker, vänligen fyll i vår Service & Repair Form. Fyll i samtliga obligatoriska fält och ladda upp relevanta bilder på området som behöver repareras tillsammans med ett köpebevis. Utan denna information, kommer din förfrågan inte kunna hanteras av vårt serviceteam.

Dessvärre, så hanterar vi inte förfrågningar för produkter köpta hos våra återförsäljare, utan ber er kontakta den återförsäljare ni köpt produkten hos. Dom kommer i sin tur hjälpa dig med en utvärdering och hantera ditt ärende. Om du är en Återförsäljare, vänligen fyll i dokumentet för Service & Repair Form för Återförsäljare.

När vi har mottagit din förfrågan, kommer vi att utvärdera den och meddela dig hur vi väljer att gå vidare. Skicka inte dina produkter till oss utan att först ha instruerats att göra det. Produkten du skickar in till oss måste vara nytvättad. Om produktens fel inte täcks av vår garanti, kommer vi att ge dig ett kostnadsförslag för reparation innan en eventuell reparation påbörjas.

 

Reparationer täckta av vår garanti

Produkter täckta av vår garanti kommer att repareras eller ersättas utan kostnad. På Klättermusen så gör vi vårt främsta för att minimera vårt avtryck på miljön. Av föranledd anledning, så föredrar vi alltid att reparera produkten närhelst detta är möjligt. Om en produkt inte kan repareras, sker en ersättning i två steg:

1. Full eller delvis ersättning beroende på skadan.
2. Kunden ges då möjligheten att lägga en ny order för ersättningsprodukt via vår Websida.

Reparationer ej täckta av vår garanti

Produkter som inte täcks av vår garanti kan repareras till ett självkostnadspris av 500 SEK per timme.

Vänligen notera att följande ej täcks av Klättermusens garanti:

  • Normalt slitage från användning.
  • Defekt till följd av transport (förutom initial transport från Klättermusen till kund) eller förvaring av produkten.
  • Skada orsakad av handhavande fel, förvaring eller felaktigt underhåll.
  • Skada orsakad av bristande observation av produktens avsedda användningsområde rekommenderat av vår websida.
  • Skada orsakad av modifieringar eller ändringar av produkten.
  • Alla typer av kontakt med spetsiga eller hårda objekt, föranledd av vridning, kompression, ett fall, en onormal kontakt eller andra företeelser utanför Klättermusens resonabla kontroll och bortom normal användning eller produktens avsedda rekommenderade användningsområde.