Allmänna villkor

Denna webbplats ägs av Klättermusen AB, Årevägen 55, 83752 Åre, Sverige. Organisationsnummer 556530-7583, fortsättningsvis benämnt som ”Klättermusen”, ”vi” och ”oss”.

Vänligen läs våra Allmänna villkor noggrant innan du handlar i vår webbshop. Genom att använda webbshopen och lägga order godkänner du våra Allmänna villkor.

Klättermusen förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor och ansvaret att hålla sig uppdaterad om eventuella förändringar ligger på dig som kund. En order blir vanligtvis accepterad om varorna finns på lager och när din betalningsmetod är godkänd för transaktion. Om du betalar med kreditkort belastas det automatiskt när du lägger din order. Om vi av någon anledning inte kan fullfölja en order betalar vi tillbaka det fulla beloppet. Köpekontraktet mellan Klättermusen och kunden blir bindande när vi har skickat ett kvitto till dig tillsammans med varorna. Du äger varorna när de har levererats till din angivna adress och när betalningen gått igenom helt och hållet. Till dess betraktas varorna som Klättermusens egendom. Priserna i webbshopen är beroende av leveransadress och kan vara i följande valutor: SEK, NOK, USD, CHF, KRW, TWD, JPY eller EURO. Om priserna av någon anledning ökar informerar vi dig innan vi går vidare med din order. Vi accepterar din order när vi skickar fakturan tillsammans med dina varor. Vi försöker säkerställa att bilder, illustrationer, texter och priser på varorna på vår webbplats är korrekta. Men ibland uppstår fel. Klättermusen förbehåller sig rätten att annullera en order innan den skickats om det skulle vara något fel på prissättningen. I sådana fall meddelar vi dig via mejl. Vi kan inte hållas ansvariga för skador som uppstår på grund av annulleringen, såtillvida skadorna inte är ett resultat av grov oaktsamhet eller uppsåtlig försummelse. Vi accepterar enbart order som är lagd via vår webbshop. Order via mejl, telefon, brev eller fax kommer inte att behandlas.

Utan att begränsa dina rättigheter som konsument enligt lagar gällande i ditt land, ska alla villkor likväl som anspråk, reklamationer och tvister kopplat till användandet av vår webbplats eller orderhantering råda under svensk lag. Eventuella motstridigheter, tvister eller anspråk som härrör från dessa villkor, eller överträdelse därav, ska fastställas av svensk domstol.

Klättermusen ska undantas från skadeståndsansvar och andra påföljder som är orsakade av omständigheter bortom Klättermusen:s kontroll. Som sådana omständigheter räknas till exempel statlig intervention, ny/ändrad lagstiftning, krig, bränder, översvämningar, avbrott i arbete, förbud, restriktioner, sabotage, dåliga transport- och väderförhållanden, utebliven leverans från leverantörer eller att Klättermusen eller dess samarbetspartners skulle vara utsatta för kriminell verksamhet.