Berättelser

Berättelser

Låt dig inspireras till ett liv utomhus.

Låt dig inspireras till ett liv utomhus.

Expedition: Kaukasusbergen

Tre berg på sju dagar verkar kanske extremt, men är faktiskt görbart – med rätt utrustning, och framför allt, rätt kunskap och expertis.

Läs mer

Expedition: Sarek

Ähpár bergsmassiv ligger i södra delen av Sarek nationalpark i norra Sverige. Bergsmassivet är helt runt till formen och är känt för sin skönhet och hårda, vinande vindar.

Läs mer

Beständighet - ett av Klättermusens kärnvärden

Som med så många andra framsteg så började att allt med något litet och beskedligt. Något som framstod i alla fall framstod som litet och beskedligt

Läs mer

Expedition: Ellesmere Island

Morten Hilmer är naturfotograf och äventyrare. Det här är hans berättelse om sin två månader långa expedition till Ellesmere Island.

Läs mer

Vandra fritt

Packa och organisera allt du behöver för en flerdagstur med en expeditionsryggsäck.

Läs mer

Sofistikerad utrustning för klättrare

Användbarhet uppstår i mötet mellan utrustning och användare. Genom att kontinuerligt ha utvecklat vår utrustning i över 40 år har vi försäkrat oss om att den är genomarbetad och så användbar som möjligt.

Läs mer