Klättermusen MFR
The Mass Flow Resistance System

Ytterst begränsad vindtäthet

Ytterst begränsad vindtäthet

När du väljer utrustning finns det två frågor du behöver ställa dig; Vad är det du ska göra och vad tror du att vädret kommer att utsätta dig för? Vi använder MFR-systemet för att hjälpa dig besvara dessa två viktiga frågor.

Dagens utelivsutrustning använder flera olika material, alla med olika egenskaper. Ventilationsförmågan är en ofta förbisedd egenskap som Klättermusen alltid tar i beaktande vid konstruktionen av utrustning som ska ge maximalt väderskydd under de mest extrema förhållanden. Med MFR-systemet får du hjälp att välja rätt plagg; de ska vara täta nog för att du inte ska frysa när det blåser och glesa nog för att fukten lätt ska transporteras ut.

Mass Flow

Konceptet Mass Flow är en teknisk beskrivning för hur lättvindigt en gas, i det här fallet luft, kan passera genom materialen.

Resistance

Motståndet i ett material bestämmer hur mycket av den omgivande luften som tillåts kyla ner dig, samt hur effektivt fukt kan ledas bort från din kropp. Ju större motstånd, desto mer luft kommer att hållas kvar och ge dig värme, samtidigt som fukten försvinner mindre effektivt

System

Inför valet av utrustning att packa med sig måste man som klättrare ta med yttre faktorer och klättringens tekniska aspekter i beräkningen. Att packa ned allt är sällan ett realistiskt alternativ. Därför har vi skapat ett eget utrustningssystem. Genom att kombinera plagg som har olika MFR-värden så är det möjligt för dig att skräddarsy valet av utrustning efter just den typ av äventyr som du planerar att ge dig ut på.