Sofistikerad utrustning
för klättrare

Sofistikerad utrustning
för klättrare

Prestanda med funktionella detaljer

Prestanda med funktionella detaljer

Top
Tolpagorni
Kebnekaise
Left
Gere 2.0
Attachment hooks for laces

Användbarhet uppstår i mötet mellan utrustning och användare. Genom att kontinuerligt ha utvecklat vår utrustning i över 40 år har vi försäkrat oss om att den är genomarbetad och så användbar som möjligt. Tekniska framsteg gör även andra förändringar i t.ex. konstruktionen möjliga, vilka varsamt infogas för att ytterligare förädla redan beprövad utrustning.

Vi månar om att göra även tekniskt avancerade lösningar användbara för alla användare. Viss funktionalitet kommer bara vara uppenbar för erfarna användare, men kommer ändå alla till godo när den behövs.

Teknik får ett djup när den blir användbar och inte märks. Man tänker inte på att den finns där, men den fungerar som den bör när det gäller.

Visa all utrustning

Visa all utrustning