Gratis leverans och retur*   Läs mer

bluesign®

bluesign®
bluesign®

Klättermusen har varit System Partner sedan 2007 för att ytterligare fokusera på att utvärdera och reducera vår påverkan på miljön i våra producentled. bluesign® är en standard som innefattar miljöpåverkan och säkerhet inom textil produktion. Organisationen granskar via oberoende organ fabrikernas produktion, utvärderar noggrant tillverkningsprocessen från råmaterial och energiåtgång till vatten- och luftutsläpp. Det arbete bluesign® gör hjälper oss att kontrollera våra producenter och att välja de bästa utifrån deras åtagande vad gäller miljö och säkerhet.

bluesign®-märkningen på våra tyger innebär att de lever upp till högsta standarden av konsumentsäkerhet genom att använda resursbesparande material och produktionsprocesser och minskar miljöpåverkan.

Visa utrustning med bluesign®
bluesign®

Utrustning med bluesign®