Maximum safety for you
Minimum impact on nature
Klättermusen est. 1975

Hållbarhet

På Klättermusen har vi jobbat medvetet för att minska vår påverkan på naturen sedan starten 1975. Vi ser hållbarheten i vår utrustning som en helhet, från råvara via produktion till underhåll, för att försäkra oss om att våra produkter får så lång livslängd som möjligt.

Vi använder oss av återvunnet material, utforskar hur råvaror kan återanvändas, leder utvecklingen av ny produktionsteknik och förbättrar kontinuerligt användbarheten hos vår utrustning. Resultatet av detta arbete är en utrustning för fjäll och utomhusliv som har överlägsen hållbarhet och möter yrkesverksamma klättrares strängaste krav.

Klättermusens utrustning är byggd för optimal funktionalitet i fält med smarta detaljer som förenklar underhåll. Detta gör att den kan utsättas för de mest krävande prövningar och ändå hålla en livstid.

Vi strävar alltid efter att skapa bättre och mer hållbara produkter. Vi gör det för att underlätta för både tillverkare och användare att agera på ett mer hållbart sätt gentemot naturen, mänskligheten och andra arter.